Cocos2d-x,游戏开发经典入门课程下载

image.png

课程目录:

第1章:环境搭建

   第1节  1.环境搭建

第2章:HelloWorld初探

   第1节  1.游戏名词解释

   第2节  2.HelloWorld解析-1

   第3节  2.HelloWorld解析-2

第3章:渲染框架

   第1节  1.场景切换

   第2节 2.精灵

   第3节  3.菜单

   第4节  4.文本

   第5节  5. 小结

第4章:动作相关

   第1节  1.动作简介

   第2节  2.移动跳跃

   第3节  3.组合动作

   第4节  4.帧动画

第5章:定时器

   第1节  定时器

数智学院主要包括当下最流行的互联网技术,数智技术,网络营销推广技术教程下载
数智学院 » Cocos2d-x,游戏开发经典入门课程下载

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情